POLSKO-WŁOSKA SZKOŁA MUZYCZNO-JĘZYKOWA
Copyright © 2011 by Arte Affari
Tłumaczenia
Oferujemy następujące usługi:
tłumaczenia pisemne
tłumaczenia ustne
(spotkania, konferencje, rozmowy telefoniczne itp.)
tłumaczenia przysięgłe
korekty tekstów i tłumaczeń
weryfikacje umiejętności językowych personelu

Offriamo i seguenti servizi:
traduzioni scritte
servizio di interpretariato
(incontri, conferenze, telefonate, ecc.)
traduzioni giurate
correzione dei testi
verifica delle capacità linguistiche dello staff

webmaster: admin@arteaffari.pl